Zajęcia pt. "Razem w oczekiwaniu na pierwszy dzwonek".

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zaprasza do udziału w zajęciach pt. "Razem w oczekiwaniu na pierwszy dzwonek". Zajęcia adresowane są do rodziców i dzieci z klas "0" przygotowujących się do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Obejmują spotkania z rodzicami oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci.

Początek zajeć: wrzesien 2016r.;
czas trwania: 1 semestr roku szkolnego 2016/2017.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr telefonu:  54 232 59 18 lub osobiście w siedzibie Poradni przy ulicy Ogniowej 8/10 we Włocławku. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udzielają prowadzące mgr Alicja Ziółkowska - pedagog i mgr Joanna Kwiecinska - psycholog.
Serdecznie zapraszamy!
"Sześciolatek w pierwszej klasie”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku informuje, iż organizuje bezpłatne konsultacje dla rodziców dzieci 6 – letnich rozpoczynających spełnianie obowiązku szkolnego  w roku szkolnym 2016/17, u których zaobserwowano trudności adaptacyjne, edukacyjne oraz emocjonalne. Dyżury konsultacyjne pełnione bedą w budynku Zespołu Szkół Chemicznych, przy ul. Bulwary 4, w gabinecie 305B na III piętrze, we wtorki, w godzinach 11 – 12. Poprowadzi je pedagog, logopeda mgr Mirosława  Żbikowska w nastepujących terminach:

listopad                8.11.16,       22.11.16;
grudzień               6.12.16,       13.12.16;

Informacje dotyczące powyższej oferty udzielane są w Poradni, przy ulicy Mazowieckiej 5
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane.
„Coaching rodzicielski”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku informuje, że prowadzi indywidualne spotkania dla rodziców - coaching rodzicielski.
„Coaching rodzicielski” jest alternatywą dla terapii; ma za zadanie wspierać rodziców w procesie wychowywania dziecka i dawać im przydatne narzędzia i umiejętności wychowawcze, które w znaczący sposób poprawią jakość wzajemnych relacji.
Zapisy pod numerem telefonu: (54) 232 59 18
Zajecia prowadzą: mgr Monika Kramkowska,
                              mgr Elżbieta Sobczak-Necka
Coaching dla młodzieży

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku informuje, że prowadzi indywidualne spotkania dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - coaching dla młodzieży. Celem spotkań jest wsparcie rozwoju młodego człowieka, pomocy w definiowaniu i osiąganiu jego celów związanych z własną edukacją, odkrywaniem mocnych stron, własnego potencjału i budowaniem świadomości siebie, pomocnych przy podejmowaniu własnych życiowych decyzji, jak również w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego.
Zapisy pod numerem telefonu: (54) 232 59 18
Zajecia prowadzą: mgr Monika Kramkowska,
                           mgr Elżbieta Sobczak-Necka
Festiwal Umiejętności Zawodowych

Z okazji Europejskich Dni Umiejętności Zawodowych Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku oraz Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zapraszają uczniów III klas gimnazjów na Festiwal Umiejętności Zawodowych, które odbędą się 07.12.2016 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Włocławek w godzinach 9.00 – 14.00.
W trakcie trwania imprezy gimnazjaliści będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną włocławskich szkół, które proponują wykształcenie zawodowe: Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Chemicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Nr 3.
Ideą przewodnią imprezy jest promocja szkolnictwa zawodowego, prezentacja umiejętności zawodowych oferowanych przez włocławskie szkoły. Uczniowie oraz nauczyciele w sposób ciekawy, przystępny i barwny zaprezentują umiejętności zawodowe, jakie mogą nabyć uczniowie w toku edukacji. Gimnazjaliści będą mieli sposobność bezpośredniego kontaktu z uczniami ww. szkół i rozmowy na temat edukacji zawodowej, zdobywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych w określonych zawodach.


Konkurs "Spotkanie z profesjonalistą"

Z powodu licznych próśb nauczycieli oraz pedagogów termin składania prac konkursowych został przedłużony do 15 grudnia. Ogłoszenie wyników odbędzie się w styczniu. Za wszystkie złożone prace serdecznie dziękujemy.


"Razem w oczekiwaniu na pierwszy dzwonek"

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku zaprasza na zajęcia pt. "Razem w oczekiwaniu na pierwszy dzwonek".
Zajęcia adresowane są do rodziców i dzieci mających odroczony obowiązek szkolny i/lub znajdujących się w środowiskach zagrożonych uzaleźnieniem. Obejmują spotkania z rodzicami oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci.
Początek zajęć: luty 2017r.; czas trwania: 1 semestr roku szkolnego 2016/2017. Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr telefonu: 54 232 59 18 lub osobiście w siedzibie Poradni przy ulicy Mazowieckiej 5 we Włocławku.
O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowych informacji udzielają prowadzące mgr Alicja Ziółkowska - pedagog i mgr Joanna Kwiecińska - psycholog.
Serdecznie zapraszamy!

X edycja Konkursu Ładnego Pisania

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z regulaminem Konkursu. Udział mogą w nim wziąć uczniowie szkół podstaowych oraz chętni dorośli. Na nadesłane prace w siedzibie Poradni czekamy do 17. marca 2017r.

REGULAMIN

Zapraszamy do wspólnej zabawy.


Dyżury dla rodziców dzieci 5 - letnich, 6 - letnich, 7 - letnich.

Zapraszamy rodziców dzieci z roczników: 2012, 2011, 2010, na konsultacje w zakresie przygotowania do nauki szkolnej.
Z  konsultacji mogą skorzystać sami rodzice lub rodzice z dziećmi. Porady psychologa, pedagoga i logopedy będą dotyczyły:
* dojrzałości szkolnej,
* przyśpieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego
* gotowości do nauki czytania i pisania,
* sprawności manualnej i graficznej dziecka
* ustalenia lateralizacji,
* analizy wytworów dziecka ( rysunki, prace dziecka) przyniesionych przez rodzica na konsultacje,
* oceny logopedycznej rozwoju mowy dziecka,
* problemów wychowawczych, emocjonalno-społecznych

Dyżury odbędą się w dniach:
01.03.2017r. (środa) godz. 14.00-16.00 mgr Julita Krysiak - psycholog, logopeda,  
                                                                 mgr Małgorzata Latecka - pedagog

21.03.2017. (wtorek) godz. 16.00-18.00 mgr Julita Krysiak - psycholog, logopeda,  
                                                                  mgr Małgorzata Latecka - pedagog

04.04.2017r . (wtorek) godz. 16.00-18.00 mgr Julita Krysiak - psycholog, logopeda,                          
                                                                   mgr Małgorzata Latecka - pedagog

Dyżury będą odbywać się w budynku Zespołu Szkół nr 4 ul. Kaliska 108 we Włocławku, sala nr 103, tel: (54) 232 59 18.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła 2017

Podobnie jak w latach ubiegłych w Hali Mistrzów zorganizowane zostaną Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła.
Tegoroczny termin Targów to 23 - 24 marca 2017r. Wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku współorganizatorami są Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku i Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.
Zapraszamy do zapoznania się z planem imprezy oraz do udziału:

PLAN TARGÓWWarsztaty "Negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiązywania konfliktów".

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zaprasza nauczycieli do  udziału w bezpłatnych warsztatach pt. "Negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiązywania konfliktów". Szkolenie poprowadzi psycholog mgr Agnieszka Cieślak.

Termin : 19 maj 2017r. (piątek), w godz. 14.30-17.30
Miejsce : Włocławskie Towarzystwo Naukowe - wejście od ulicy Przechodniej
Ilość osób : 12 (maksymalnie 2 osoby z jednej placówki; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr telefonu:  54 232 59 18 lub osobiście w siedzibie Poradni przy ulicy Mazowieckiej 5 we Włocławku.
Serdecznie zapraszamy

Finał " Konkursu Ładnego Pisania "

W konkursie wzięło udział 18 szkół z Włocławka i okolic. Pracę konkursową przygotowało 19 osób dorosłych oraz 344 uczniów.

Uroczystość podsumowania odbędzie się 05.04 2017r. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Bukowej we Włocławku.
Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie. Podczas wręczenia nagród i wyróżnień można będzie oglądać wszystkie prace konkursowe.
Zajęcia pt. "Bezpieczni w Sieci"

Zajęcia adresowane są do dzieci z klas I- III, przeprowadzane są na terenie szkoły. Mają na celu edukację z zakresu niebezpieczeństw, jak i korzyści wynikających z korzystania z komputera. Zapoznają również dzieci z alternatywnymi sposobami spędzania czasu oraz edukują w zakresie emocji. Oferta obejmuje 3 zajęcia 45- minutowe, przeprowadzone na terenie szkoły, konsultację w wychowawcą klasy oraz dyżur dla rodziców.

Szczegółowych informacji udzielają prowadzące mgr Alicja Ziółkowska- pedagog i mgr Joanna Kwiecińska- psycholog.
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy osobiście w siedzibie Poradni, ul. Mazowiecka 5, oraz telefonicznie pod nr tel. 54 232 59 18.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach psychoedukacyjnych  pt. "Razem w oczekiwaniu na pierwszy dzwonek".

Zajęcia adresowane są do dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Obejmują spotkanie z rodzicami oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci. Mają na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dzieci oraz konsultacje z rodzicami pod kątem doskonalenia kompetencji wychowawczych.
Początek zajęć: wrzesień 2017r.; czas trwania: 1 semestr roku szkolnego 2017/2018
Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr telefonu: 54 232 59 18 lub osobiście w siedzibie Poradni przy ul. Mazowieckiej 5 we Włocławku.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 20 wrzesień 2017r.
Szczegółowych informacji udzielają prowadzące
mgr Alicja Ziółkowska- pedagog i mgr Joanna Kwiecińska-psycholog.

Serdecznie zapraszamy!
Spotkanie członków zespołu ds. profilaktyki z pedagogami szkół podstawowych i ponagimnazjalnych.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włocławku zaprasza pedagogów na spotkania organizowane przez zespół ds. profilaktyki.
Odbędą się one w dn. 02.10.2017r. we Włocławskim Towarzystwie Naukowym przy ul. Przechodniej 5.

Pedagogów szkół podstawowych zapraszmy na godzinę 8.30
Pedagogów szkół ponadgimnazjalnych na godzinę 10.30

Spotkanie poświęcone będzie organizacji pracy zespołu w b.r. szkolnym oraz ofercie skierowanej do szkół.