Artykuły publikowane przez pracowników
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
we Włocławku 1. W świecie ciszy

 1. Uzasadnienie potrzeby funkcjonowania orientacji zawodowej w gimnazjum

 1. Działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włocławku służące dzieciom autystycznym

 1. Dziecko seksualnie krzywdzone - przyczyny i skutki pedofilii

 1. Cyfrowy korektor mowy

 1. Ototoksyczność leków

 1. Postawy nauczycieli wobec ucznia z dysleksją

 1. Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne.

 1. Rola doradcy zawodowego w szkole w świetle nowego Rozporządzenia w Sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 1. Jak dzieci uczą się mówić?

 1. Promowanie szkolnictwa zawodowego w działaniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Włocławku.