mgr Magdalena Lenartowska - dyrektor
pedagog - tyflopedagog

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą pedagogiczną dzieci słabo
      widzących i niewidomych;
-    diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży
     w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych;
     w tym niewidomych i słabo widzących.


mgr Dorota Korczak - wicedyrektor
pedagog - doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań
     predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów
     i szkół ponadgimnazjalnych
     (w tym uczniów z przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
-    prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów
     gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczących
     przemyślanego planowania kariery zawodowej;
-    udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.