mgr Agnieszka Anczakowska
psycholog - doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem psychologicznych badań diagnostycznych w
     zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, odchyleń i
     zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
     (w tym : niepełnosprawnych ruchowo);
-    prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań
     predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów i szkół
     ponadgimnazjalnych (w tym uczniów z
     przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
-    prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów
     gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczących
     przemyślanego planowania kariery zawodowej;
-    udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.

mgr Dorota Bukowska
psycholog - logopeda

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą psychologiczną dzieci z zaburzeniami rozwoju i
     trudnościami szkolnymi;
-    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
-    terapią rodziny;
-    pomocą wychowawczą dla rodziców;
-    okazjonalnie prowadzi zajęcia warsztatowe dla nauczycieli.

mgr Agnieszka Cieślak
psycholog

w Poradni zajmuje się:
- terapią systemową rodziny
- terapią dla rodziców przeżywających trudności w relacjach z dziećmi
- pomocą psychologiczną w sprawie trudności wychowawczych oraz interwencją w sytuacjach kryzysów emocjonalnych
- mediacjami
- diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi
- okazjonalnie prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz psychoedukację dla rodziców.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


mgr Grażyna Cudna
pedagog

w Poradni zajmuje się:
-    realizuje zajęcia warsztatowe i programy profilaktyczne
     w szkołach z zakresu rozwoju osobowości, uzależnień,
     przemocy, interwencji i integracji;
-    pomocą rodzinie w obszarze zmian systemu
     wychowawczego, terapią dzieci i młodzieży
     samookaleczającej się, po próbach samobójczych,
     uzależnionych (komputer, środki psychoaktywne);
-    socjoterapią dzieci i młodzieży;
-    prowadzi trening pewności siebie dla dzieci i młodzieży;
-    realizuje szkolenia dla nauczycieli, program
     "Szkoła dla pedagogów".

mgr Edyta Fałkowska
psycholog

w Poradni zajmuje się:
-    terapią dla rodziców przeżywających trudności
     w relacjach z dziećmi;
-    pomocą w sprawie trudności wychowawczych;
-    terapią dla starszej młodzieży (uczniowie szkół
     ponadgimnazjalnych);
-    pomocą dla rodziców i dzieci w sytuacjach kryzysów
     emocjonalnych i egzystencjalnych (m.in. żałoba,
     choroba, rozwód).

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


mgr Jadwiga Głuszkowska
pedagog

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
     w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i
     zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
-    prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci
     ze sprzężonymi, znacznymi deficytami rozwojowymi;
-    realizacją zajęć wczesnego wspomagania
     rozwoju małego dziecka.

mgr Agnieszka Kaczyńska
logopeda

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży;
-    terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
-    prowadzenie zajęć dla dzieci z zakresu integracji
     sensorycznej.
-    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego
     dziecka.

mgr Ewa Marek
pedagog

w Poradni zajmuje się:
-    realizuje zajęcia warsztatowe i programy profilaktyczne
     w szkołach z zakresu rozwoju osobowości,
     uzależnień, przemocy, interwencji i integracji;
-    pomocą rodzinie w obszarze zmian systemu
     wychowawczego, terapią dzieci i młodzieży
     samookaleczającej się, po próbach samobójczych,
     uzależnionych (komputer, środki psychoaktywne);
-    socjoterapią dzieci i młodzieży;
-    prowadzi trening pewności siebie dla dzieci i młodzieży;
-    realizuje zajęcia dla nauczycieli.

mgr Julita Krysiak
psycholog - logopeda

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą funkcjonalną i psychologiczną małych dzieci;
-    prowadzeniem psychologicznych badań diagnostycznych
     w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i
     zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
-    diagnozą logopedyczną dzieci;
-    prowadzeniem zajęć dla dzieci z zakresu integracji
     sensorycznej.

mgr Ilona Kwiatkowska
psycholog

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą funkcjonalną i psychologiczną małych dzieci;
-    diagnozą dzieci z autyzmem;
-    terapią dzieci z autyzmem;
-    prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z
     autyzmem.


mgr Małgorzata Latecka
pedagog - oligofrenopedagog

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
     w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i zaburzeń
     rozwojowych dzieci i młodzieży;
-    diagnozą funkcjonalną małych dzieci;
-    prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci ze sprzężonymi
     znacznymi deficytami rozwojowymi (szczególnie dziećmi z
     ryzyka dysleksji);
-    prowadzeniem zajęć grupowych wspierających rozwój
     dzieci 4-5 letnich;
-    przesiewowymi badaniami słuchu dzieci i młodzieży;
-    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
     małego dziecka.

mgr Marta Napierała
psycholog - doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań
     predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów i szkół
     ponadgimnazjalnych (w tym uczniów z przeciwwskazaniami
     zdrowotnymi);
-    prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów
     gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczących
     przemyślanego planowania kariery zawodowej;
-    udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.


mgr Elżbieta Nęcka
pedagog - logopeda

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzenie terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży
     ze sprzężonymi, znacznymi deficytami rozwojowymi;
-    diagnozą logopedyczną dzieci;
-    terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
-    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
     małego dziecka.

mgr Maria Novaković
pedagog - surdopedagog

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą pedagogiczną w zakresie potrzeb edukacyjnych
     dzieci i młodzieży;
-    diagnozą uczniów z wadą słuchu;
-    terapią pedagogiczną;
-    przesiewowymi badaniami słuchu dzieci i młodzieży;
-    prowadzeniem zajęć z profilaktyki HIV/AIDS;
-    socjoterapią dzieci i młodzieży.

mgr Izabela Ryniec - Januszek
psycholog - tyflopedagog

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą psychologiczną dzieci słabo widzących
     i niewidomych;
-    diagnozą psychologiczną dzieci z trudnościami
     edukacyjnymi;
-    diagnozą psychologiczną na potrzeby służby
     zdrowia;
-    przesiewowymi badaniami wzroku;
-    terapią dzieci słabo widzących.

mgr Iwona Sałacka
pedagog - psychopedagog kreatywności

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży
     z trudnościami edukacyjnymi;
-    prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci ze
     sprzężonymi, znacznymi deficytami rozwojowymi;
-    prowadzeniem badań pedagogicznych dzieci
     wybitnie uzdolnionych;
-    prowadzeniem treningu myślenia twórczego
     dla dzieci i młodzieży;
-    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
     małego dziecka.

mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka
psycholog, coach;

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży
     z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi;
-    realizuje zajęcia warsztatowe i programy profilaktyczne
     w szkołach z zakresu rozwoju osobowości, uzależnień,
     przemocy, interwencji i integracji;
-    prowadzi szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych,
     wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych
     pogadanki dla rodziców;
-    prowadzi "Szkołę dla rodziców" oraz
     "Szkołę dla pedagogów";
-    pomocą psychologiczną dla młodzieży;
-    prowadzi trening pewności siebie dla dzieci i młodzieży;
-    realizuje program profilaktyczny "W kręgu uśmiechu".

mgr Katarzyna Szczepańska
logopeda, oligofrenopedagog

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą funkcjonalną małych dzieci;
-    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
-    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
     małego dziecka;
-    prowadzeniem zajęć dla dzieci z zakresu integracji
     sensorycznej;
-    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
     małego dziecka.

mgr Aleksandra Wilmańska
logopeda

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami
     wymowy;
-    pracą terapeutyczną z osobami jąkającymi się;
-    prowadzeniem zajęć dla dzieci z zakresu integracji
     sensorycznej. 
-    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego
     dziecka.

mgr Iwona Wojciechowska
pedagog

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
     w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, odchyleń
     i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży ( w tym
     niepełnosprawnych ruchowo );
-    terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze sprzężonymi
     znacznymi deficytami rozwojowymi.


mgr Teresa Wojciechowska
pedagog - logopeda

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
     w zakresie trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych
     dzieci i młodzieży;
-    terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze sprzężonymi
     deficytami rozwojowymi;
-    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
-    prowadzeniem zajęć grupowych wspierających rozwój dzieci
     4-, 5- letnich (z elementami integracji sensorycznej)
-    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
     małego dziecka.


mgr Jolanta Zielińska
logopeda - neurologopeda

w Poradni zajmuję się:
-    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
-    pracą terapeutyczną z osobami jąkającymi się;
-    prowadzeniem zajęć dla dzieci z zakresu integracji
     sensorycznej. 
-    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego
     dziecka.

mgr Jolanta Zygadlińska
pedagog - logopeda

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
     w zakresie trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych
     dzieci i młodzieży;
-    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy.

mgr Miroslawa Żbikowska
pedagog - logopeda

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
     w zakresie trudności edukacyjnych i zaburzeń
     rozwojowych dzieci i młodzieży;
-    terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze sprzężonymi
     znacznymi deficytami rozwojowymi, zwłaszcza dla
     uczniów z dysleksją rozwojową i dzieci z ryzyka dysleksji;
-    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy.
-    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego
     dziecka.


mgr Magdalena Biesiacka
psycholog - surdopedagog

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą psychologiczną dzieci słabo słyszących
     i niesłyszących;
-    prowadzeniem psychologicznych badań diagnostycznych
     w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych
     dzieci i młodzieży, diagnozą psychologiczną dzieci
     z trudnościami edukacyjnymi.

mgr Wielgomas Ewa
rehabilitant

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą sprawności ruchowej dziecka;
-    rehabilitacją ruchową w ramach zajęć wczesnego
     wspomagania rozwoju dziecka.

mgr Aneta Sokołowska
psycholog

w Poradni zajmuje się:
-    realizuje zajęcia warsztatowe i programy profilaktyczne
     w szkołach z zakresu rozwoju osobowości, uzależnień,
     przemocy, interwencji i integracji;
-    pomocą rodzinie w obszarze zmian systemu
     wychowawczego,
     terapią dzieci i młodzieży samookaleczającej się,
     po próbach samobójczych, uzależnionych (komputer,
     środki psychoaktywne);
-    socjoterapią dzieci i młodzieży.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Czerwińska Aneta - psycholog
psycholog

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem psychologicznych badań
     diagnostycznych w zakresie specjalnych
     potrzeb edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych
     dzieci i młodzieży;
-    socjoterapią dzieci i młodzieży.

mgr Monika Kramkowska
pedagog - oligofrenopedagog, trener I stopnia PTP, coach;

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą dzieci z autyzmem;
-    terapią dzieci z autyzmem;
-    prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci
     z autyzmem;
-    diagnozą pedagogiczną dzieci z zaburzeniami rozwoju
     i trudnościami szkolnymi;
-    socjoterapią dzieci i młodzieży;
-    prowadzi szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych,
     wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych
     pogadanki dla rodziców;
-    prowadzi "Szkołę dla rodziców";
-    trener programu "Przyjaciele Zippiego";
-    instruktor programu "W kręgu uśmiechu".

mgr Joanna Kwiecińska
psycholog

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem psychologicznych badań diagnostycznych
     w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych
     dzieci i młodzieży;
-    pomocą psychologiczną w zakresie uzależnień.

mgr Alicja Ziółkowska
pedagog

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą funkcjonalną małych dzieci;
-    prowadzeniem indywidualnej terapii pedagogicznej
     dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolnym;
-    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
     małego dziecka.


mgr Izabela Pałucka
pedagog - doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań
     predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów
     i szkół ponadgimnazjalnych (w tym uczniów z
     przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
-    prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów
     gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczących
     przemyślanego planowania kariery zawodowej;
-    udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.

dr Tomasz Borowiak
pedagog - logopeda

w Poradni zajmuje się:
-    terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze
     sprzężonymi, znacznymi deficytami rozwojowymi;
-    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami
     wymowy;
-    terapią z elementami EEG Biofeedback
-    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego
     dziecka.

mgr Marcin Gawroński
psycholog - doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań
     predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów
     i szkół ponadgimnazjalnych (w tym uczniów
     z przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
-    prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów
     gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczących
     przemyślanego planowania kariery zawodowej;
-    udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.

mgr Elżbieta Jakubowska
pedagog - oligofrenopedagog

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem terapii pedagogicznej
     dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi
-    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego
     dziecka.


mgr Hanna Łagodzińska
surdopedagog

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
     w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i zaburzeń
     rozwojowych dzieci i młodzieży;
-    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
     dzieci z dysfunkcjami narządu słuchu;
-    terapią pedagogiczną;
-    terapią dzieci z dysfunkcjami narządu słuchu.

mgr Joanna Krzemińska - Czajka
pedagog

w Poradni zajmuje się:
-    terapią indywidualną
-    terapią rodziny;
-    pomocą wychowawczą dla rodziców;
-    socjoterapią dzieci i młodzieży
-    treningiem pewności siebie

mgr Włodarczyk Laryssa
pedagog - oligofrenopedagog

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
     dzieci i młodzieży w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych,
     w tym niepełnosprawnych intelektualnie;
-   terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z  trudnościami edukacyjnymi.


mgr Agnieszka Wrzaskowska
psycholog

w Poradni zajmuje się:
-    terapią dla rodziców przejawiających trudności w relacjach z dziećmi,
-    terapią rodzin,
-    pomocą w sprawach trudności wychowawczych,
-    pomocą dla rodziców, dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysów emocjonalnych i egzystencjalnych (żałoba, choroba, rozwód, zespół stresu pourazowanego;);
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


mgr Aleksandra Michalska
logopeda

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży,
-    terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;


mgr Wioletta Babińska
logopeda

w Poradni zajmuje się:
-    diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży,
-    terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;


mgr Marzenna Kruk
psycholog

w Poradni zajmuje się:
-    terapią dla rodziców przejawiających trudności w relacjach z dziećmi,
-    terapią rodzin,
-    pomocą w sprawach trudności wychowawczych,
-    pomocą dla rodziców, dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysów emocjonalnych i egzystencjalnych (żałoba, choroba, rozwód, zespół stresu pourazowanego;);
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


mgr Dominika Najberg
psycholog - doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:
-    prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań
     predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów
     i szkół ponadgimnazjalnych (w tym uczniów
     z przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
-    prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów
     gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczących
     przemyślanego planowania kariery zawodowej;
-    udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.