Doradztwo edukacyjno - zawodowe        Zadaniem doradców zawodowych z Poradni jest wspieranie młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w planowaniu ich drogi edukacyjnej i zawodowe, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne, sytuację życiową oraz potrzeby rynku pracy.  

Oferta dla młodzieży:


Oferta dla nauczycieli:


Oferta dla rodziców: