Pomoc w zakresie uzależnień


Poradnia świadczy pomoc osobom zagrożonym uzależnieniami, uzależnionym oraz ich rodzinom.

Oferta pomocy:

1.    Diagnoza uzależnienia (od środków typu alkohol, narkotyki, dopalacze, od zachowań: komputer, jedzenie itd.) oraz współuzależnienia.

2.    Pomoc psychologiczna w zakresie uzależnień:

    a.    dla młodzieży z grup ryzyka uzależnień,
    b.    dla rodziców, których dzieci używają substancji / zachowań szkodliwych.

3.    Dyżury:
                                                 /harmonogram dyżurów w linku dyżury/

4.    Szkolenia dla rodziców, nauczycieli dotyczące rozpoznawania i zapobiegania uzależnieniom wśród młodzieży oraz form pomocy psychologicznej / terapeutycznej .