Praca z dzieckiem zdolnym

         W Poradni działa Zespół ds. wspierania zdolności dzieci i młodzieży, który swą ofertę kieruje zarówno do uczniów, jaki i rodziców i nauczycieli, m.in. realizuje: