Przesiewowe badania słuchu

         W Poradni prowadzimy przesiewowe badania słuchu, które oparte są na multimedialnym systemie badań słuchu "Słyszę" - programie komputerowym opracowanym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.
         System "Słyszę" przeznaczony jest do badania słuchu przede wszystkim u dzieci i młodzieży.
Badanie słuchu oparte jest na automatycznej analizie ankiety, audiometrycznej próbie tonowej oraz na testowaniu zrozumiałości mowy w szumie.

Badania słuchu prowadzone są w godzinach podanych w linku dyżury.