Przesiewowe badania wzroku

         Wzrok jest zmysłem dominującym, ponad 75% informacji zdobywamy za pomocą oczu. Najczęściej pogarszanie się wzroku następuje powoli i nie zauważamy, że widzimy gorzej. Dziecko z zaburzeniami widzenia najczęściej nie wie, że widzi słabiej.

Jeśli Twoje dziecko :
-    siada blisko telewizora,
-    mruży oczy,
-    przybliża przedmioty do twarzy,
-    ma trudności z odczytaniem tekstu z tablicy czy książki,
-    narzeka, że tekst się zlewa, rozmazuje,

zapraszamy na przesiewowe badania wzroku.

    Są one proste i nie muszą być przeprowadzane przez specjalistę. Szybkie wykrycie ewentualnych trudności w widzeniu może ustrzec dziecko przed trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Badanie jest przeprowadzane za pomocą Platformy Badań Zmysłów, trwa około 10 minut i wymaga współpracy dziecka.
Badana jest zdolność do różnicowania kontrastu i rozróżniania kolorów.
    Test różnicowania kontrastu umożliwia wykrycie wad wzroku związanych z nieprawidłowym odbieraniem ostrości i kontrastowości obrazów.
    Badanie widzenia barwnego ma na celu wykrycie zaburzeń w rozpoznawaniu kolorów.
Wyniki badań każdego dziecka są indywidualnie analizowane przez komputer. Następnie program określa wstępną diagnozę: dziecko ma kłopoty ze wzrokiem, bądź ich nie ma. W przypadku uzyskania wyniku wskazującego na występowanie zaburzenia widzenia, dziecko kierowane jest na konsultację do okulisty.