Socjoterapia

          Socjoterapia z uwagi na realizowane cele terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne jest formą pomocy psychologicznej, która efektywnie wspomaga prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Jest procesem ukierunkowanym na korygowanie i usprawnianie występujących u dzieci i młodzieży zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania oraz niektórych zaburzeń emocjonalnych. Socjoterapia realizuje także cele edukacyjne i rozwojowe.
Celami edukacyjnymi może być uczenie się rozpoznawania emocji, wybranych technik pracy umysłowej, pełnienia określonych ról, np. roli kolegi, ucznia, dziecka w rodzinie, uczenia się rozwiązywania konfliktów między ludźmi oraz podejmowania decyzji.
Cele rozwojowe wynikają z wieku uczestników socjoterapii. Zaspokajają podstawowe dla danego wieku potrzeby, a także podejmują zagadnienia ważne dla określonej grupy wiekowej, np. u dzieci w okresie wczesnoszkolnym dominuje potrzeba aktywności ruchowej, zabawy, zdobywania wiedzy o świecie, potrzeba twórczości i podejmowania wspólnej aktywności. W okresie dorastania potrzeby się zmieniają. Pojawia się potrzeba wyrażania siebie w różnych formach, aprobaty społecznej i autonomii, intymności,  a także przynależności do grupy.

         W naszej placówce realizowane są zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.