Terapia jąkania

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włocławku oferuje zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepłynnością mowy  oraz wsparcie dla ich rodzin.

Główne cele terapii:


Efekty zajęć terapeutycznych:


Osoby zainteresowane powyższą formą zajęć proszone są o kontakt z Panią Jolantą Zielińską lub Aleksandrą Wilmańską.